top of page

Inovativní přístup
v oblasti poradenství.

Jsme otevřená platforma nezávislých odborníků.

region_help_logo-04_edited.png

O nás

O nás

Institucím veřejné správy, firmám a organizacím nabízíme služby v oblasti dotací a strategií, právního poradenství, marketingu a produkce akcí. Nechte na nás zpracování dotačních žádostí, sběr dat pro strategické dokumenty a jejich následnou tvorbu, mediální poradenství či vaši propagaci.

Díky týmu interních i externích specialistů jsme schopni řešit široké spektrum úkolů, a to na té nejvyšší úrovni. Nabízíme vám zpracování dílčích úkolů nebo nepřetržité služby na základě měsíčních či ročních plánů. 

Naše vize

Jsme otevřená a neustále se rozvíjející platforma nezávislých odborníků. Od ostatních agentur se lišíme tím, že pro konkrétní úkoly vybíráme nezávislé specialisty s nejvhodnější profilací a referencemi. Na jejich plnění tak pro vás budou pracovat ti nejlepší.

 

Nejsme běžná agentura. Jsme společnost prosazující myšlenku sdílení odborných schopností špiček jednotlivých oborů. Díky tomu vám můžeme zajistit komplexní relalizaci vašich potřeb v té nejvyšší kvalitě a za cenově dostupných podmínek. Najdeme pro vás vždy řešení přímo na míru.

O nas

Co nabízíme

Strategické dokumenty

Připravíme koncepce, plány a programy, realizujeme studie proveditelnosti, posbíráme a analyzujeme data, pomůžeme vám zlepšit procesy v řízení organizace. Při tvorbě strategických dokumentů volíme metody a přístupy, které vychází z analýz regionálních a národních strategických a programových dokumentů a konkrétních potřeb v daném čase a místě. Využíváme široké spektrum odborníků, díky tomuto přístupu můžeme popis cílů v jednotlivých strategických oblastech zpracovat velmi podrobně včetně konkrétních způsobů implementace. Námi zpracovaný strategický dokument pro vás tedy bude skutečně funkční.

Dotační poradenství

Pro obce a města, podnikatele a neziskové organizace nabídneme nejvhodnější způsob financování projektů podle aktuálních dotačních možností a v souladu s pravidly daného dotačního programu. Zajistíme pro vás komplexní služby od konzultací projektového záměru a jeho přesné definice, přes samotné zpracování žádosti, až po poradenství v průběhu realizace projektu a jeho následné vyúčtování.

Co nabizime

Právní poradenství

Budeme vám nápomocni s tvorbou, posouzením a připomínkováním všeobecných obchodních podmínek a reklamačních řádů, vnitřních spolkových a podnikových předpisů, jednacích řádů orgánů samosprávy nebo vytvořením vzorových smluv se zákazníky. Pomůžeme vám s přípravou podkladů pro výběrová řízení, se zakládáním obchodních společností, společenství vlastníků, spolků, vč. zápisu do rejstříku, vytvoření stanov, domovních řádů a jiných interních dokumentů. Dle vašich potřeb jsme vám připraveni zajistit komplexní právní služby v oblasti soukromého i veřejného práva.

Marketing

Poradíme vám s tvorbou komunikační strategie a návrhem ucelené vizuální identity. Chcete zvýšit návštěvnost města, prestiž a image instituce, prodejnost výrobku nebo třeba jen udržet stávající pozice? Pomůžeme vám uspokojit potřeby a přání vašich zákazníků nebo cílových skupin. Nastavíme vám efektivní vztahy s médii i veřejností, budeme vám nápomocni při zvládání krizových momentů. Připravíme vám moderní prostředí na webu i sociálních sítích. Spolupracujeme s odborníky v oboru grafiky, public relations a marketingu, kteří za sebou mají řadu úspěšně realizovaných projektů pro veřejnou i soukromou sféru.

Produkce kulturních a společenských akcí

Naši specialisté v tomto oboru za sebou mají řadu úspěšných projektů - festivalů, koncertů, městských slavností, plesů či firemních setkání. Pro akci zajistíme techniku, catering, propagaci i pořadatelskou službu. Vypracujeme pro vás nabídku celkové dramaturgie akce a konkrétní program akce. Zajistíme vám účinkující podle vašich přání nebo vám nabídneme ty nejvhodnější na základě zvolené dramaturgie akce. Zpracujeme vám plán propagace akce, včetně tvorby webu a sociálních sítí. Z průběhu akce zajistíme profesionální fotografie a video, včetně možnosti snímání pomocí dronu.

Proč
my

Výborná znalost prostředí

Díky dlouholeté praxi lidí z našeho týmu v prostředí regionální i celostátní samosprávy a státní správy, neziskového sektoru, kulturních a sportovních organizací, velkých i malých společností, dokážeme najít taková řešení, která budou v daném prostředí funkční a účelná. Známe rozdíly v myšlení lidí v jednotlivých pracovních sférách, podle toho také nastavujeme vhodné cesty při realizaci projektů. Uživatelé našich služeb totiž musí nabízenému řešení věřit, rozumět mu a aktivně se podílet na jeho realizaci. 

Tým zkušených expertů

V současné době je možné sdílet takřka vše. Kola, auta, bydlení, různé přístroje a vybavení, přístup k aplikacím a datům nebo třeba kancelářské prostory . My jsme se rozhodli sdílet schopnosti lidí. Proto jsme vytvořili unikátní platformu a začali oslovovat ty nejlepší experty z jednotlivých oblastí. V současné době disponujeme vlastním odborným zázemím, ale především obrovským množstvím kontaktů napříč jednotlivými oblastmi. Jsme tak schopni nabídnout svým klientům opravdu ta nejlepší řešení od těch nejlepších lidí.

Proc my

Kontakt

Naše adresa

Region Help s.r.o.
Úvoz 422/47
602 00 Brno

IČO: 04480121

Telefon

+420 777 837 883

Děkujeme za odeslání!

Kontakt
bottom of page